Vaše dotazy

*

*) Vámi zadaný e-mail bude použit výhradně proto, abychom Vám mohli odpovědět na Vámi zaslaný dotaz. Portál PODEJTO.CZ e-mail použije v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a nebude využíván pro žádný jiný účel, ani poskytnut třetím stranám.


Jedná se konkrétně o výpis z bodového hodnocení řidiče. Můžete o něj požádat online přímo zde (použijte tlačítko „Vyplnit formulář“). Po otevření formuláře použijete tlačítko „Přihlásit“ (budete potřebovat přihlašovací údaje do své datové schránky). Jakmile bude přihlášení ověřeno a Vy jej potvrdíte tlačítkem „Ano“, předvyplníme Vám formulář platnými údaji. Vy ještě připíšete číslo Vašeho řidičského průkazu (zadávejte vcelku písmena a čísla bez mezer), potvrdíte souhlas a nakonec odešlete prostřednictvím datové schránky. Během několika minut obdržíte stejnou cestou platný elektronický originál výpisu, který je platný a podepsaný elektronickým podpisem výstavce.

Vyplnit formulář Vzkaz od úředníka

To je samozřejmě špatně. Pokud máte správný typ datové schránky (např. datovou schránku podnikající fyzické osoby) a chodí Vám poštou dopisy týkající se vašeho podnikání, upozorněte na to příslušný úřad, který Vám dopisy posílá. Porušuje totiž zákon, jedná v rozporu se správním řádem a zbytečně utrácí za papír a poštovné! Abyste nemuseli nic složitě vymýšlet, použijte náš formulář, prostřednictvím kterého můžete svůj úřad na nesprávný úřední postup jednoduše upozornit.

Vyplnit formulář Vzkaz od úředníka