Sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Jste-li živnostník nebo jiná osoba samostatně výdělečně činná, můžete odeslat přehled o příjmech a výdajích na tomto formuláři.

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

Chcete pobírat jako OSVČ dávky nemocenské? Zde máte formulář k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění.

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Začínáte nebo se vracíte k podnikání? Vše musíte oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Rozhodli jste se ukončit podnikání? Pomocí tohoto formuláře to oznámíte příslušné správě sociálního zabezpečení.