Aktuálně k podání

Podání podle správního řádu zmocněncem

Formulář podání ve správním řízení vám umožní uplatnit a chránit svá práva a zájmy v době omezení podnikání z důvodu koronavirové krize.

Podání podle daňového řádu zmocněncem

Formulář podání podle daňového řádu vám umožní uplatnit a chránit svá práva a zájmy v době omezení podnikání z důvodu koronavirové krize.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Máte-li povinnost podat příslušnému správci daně přiznání k dani z příjmu fyzických osob, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto formuláře.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti

Máte-li povinnost podat příslušnému správci daně přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky), můžete tak učinit prostřednictvím tohoto formuláře.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob

Máte-li povinnost podat příslušnému správci daně přiznání k dani z příjmu právnických osob, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto formuláře.

Kontrolní hlášení DPH

Vztahuje se na Vás povinnost Kontrolního hlášení DPH? Tedy zde je formulář. Detaily k této nové povinnosti zjistíte v nápovědě.

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Jste-li plátcem DPH, zde máte připravený formulář k vyplnění a podání.

Podání do sbírky listin

Jste jednatelem právnické osoby? Pak máte povinnost vložit do Sbírky listin všechny dokumenty týkající se Vašeho podnikání např. Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Zakladatelské dokumenty, Rozvahy, atd. Díky našemu formuláři to můžete udělat kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím datovek. Jednoduše a rychle!

Výpis z Rejstříku trestů fyzické osoby

Potřebujete doložit svou bezúhonnost? Požádejte si o výpis z Rejstříku trestů, který obdržíte zdarma do své datové schránky!

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

Potřebujete prokázat, že Vaše firma nemá záznam v Rejstříku trestů právnických osob? Zde požádáte o takový výpis.