Nenašli jste, co jste hledali?

Seznam nabízených formulářů stále vylepšujeme a doplňujeme dle vašeho zájmu a potřeb. Pomozte nám najít další životní situace, které dosud nemají vlastní oficiální formulář. Hlasujte nebo napište nám ty, které dle vás máme připravit. Děkujeme!

Životní situace
SIPO - žádost o zřízení/změnu čísla Hlasuj
Žádost o příspěvek/doplatek na bydlení Hlasuj
Žádost o příspěvek na živobytí Hlasuj
Potvrzení o studiu Hlasuj
Přerušení vzdělávání Hlasuj
Hospitalizace v zahraničí – zpráva pro zdravotní pojišťovnu Hlasuj
Dopravní nehoda v zahraničí – formulář + foto s GPS Hlasuj
Hlášení dopravní nehody Hlasuj
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Hlasuj
Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel Hlasuj
Nespokojenost s veřejnou dopravou Hlasuj
Žádost o podání informace Hlasuj
Žádost o výpis z veřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností Hlasuj
Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu nebo programu ČT a ČR Hlasuj
Zájem o služební poměr vojáka z povolání Hlasuj
Žádost o Evropský zbrojní pas Hlasuj
Podání stížnosti na příslušníka či zaměstnance Policie České republiky Hlasuj
Žádost o statistické informace Hlasuj
Podání podnětu na postup soudního exekutora Hlasuj
Poskytování informací o stavu životního prostředí Hlasuj
Žádost o zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalých bezpečnostních složek Hlasuj
Trestní oznámení Hlasuj
Podání žádosti o milost Hlasuj
Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy Hlasuj
Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích Hlasuj
Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob Hlasuj
Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace) Hlasuj
Odvolání proti podmíněnému vyloučení ze školy nebo školského zařízení nebo vyloučení ze školy nebo školského zařízení Hlasuj

Stále jste nenašli, co jste hledali?

Napište nám, který formulář by se vám hodil nebo který byste potřebovali. My se jej pokusíme připravit a zařadit do seznamu nabízených formulářů, které je možné podat prostřednictvím PODEJTO.CZ a datových schránek.