Kalendář podání

Datum Druh daně Popis Období
8. 1. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/20
11. 1. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 11/20
20. 1. 21 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/20
20. 1. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 12/20
25. 1. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 11/20
25. 1. 21 DPH přiznání 12/20, 4.Q/20 Vzkaz od úředníka
25. 1. 21 DPH souhrnné hlášení 12/20, 4.Q/20 Vzkaz od úředníka
25. 1. 21 DPH kontrolní hlášení 12/20, 4.Q/20 Vzkaz od úředníka
25. 1. 21 energetické přiznání a splatnost 12/20
25. 1. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 12/20
25. 1. 21 hazardní hry přiznání a splatnost 4.Q/20
1. 2. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 1/21
1. 2. 21 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 z.č. 201/2012 Sb.
1. 2. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 12/20
1. 2. 21 silniční přiznání za rok 20 Vzkaz od úředníka
1. 2. 21 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 21 Vzkaz od úředníka
1. 2. 21 DPH oznámení změny zdaňovacího období
8. 2. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 1/21
9. 2. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 12/20
15. 2. 21 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování za rok 20
15. 2. 21 z příjmů podpis prohlášení na rok 20
22. 2. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 1/21
22. 2. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 1/21, 2/21
24. 2. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 12/20
25. 2. 21 DPH přiznání 1/21 Vzkaz od úředníka
25. 2. 21 DPH souhrnné hlášení 1/21 Vzkaz od úředníka
25. 2. 21 DPH kontrolní hlášení 1/21 Vzkaz od úředníka
25. 2. 21 energetické přiznání a splatnost 1/21
25. 2. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 1/21
1. 3. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 2/21
1. 3. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 1/21
1. 3. 21 z příjmů vyúčtování (závislá činnost) za rok 20
8. 3. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 2/21
12. 3. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 1/21
15. 3. 21 DPFO záloha čtvrtletní
15. 3. 21 DPPO záloha čtvrtletní
22. 3. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 2/21
22. 3. 21 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 20
22. 3. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 3/21
25. 3. 21 DPH přiznání 2/21 Vzkaz od úředníka
25. 3. 21 DPH souhrnné hlášení 2/21 Vzkaz od úředníka
25. 3. 21 DPH kontrolní hlášení 2/21 Vzkaz od úředníka
25. 3. 21 energetické přiznání a splatnost 2/21
25. 3. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 2/21
29. 3. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 1/21
31. 3. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 2/21
31. 3. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 3/21
1. 4. 21 DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 20 Vzkaz od úředníka
1. 4. 21 DPFO přiznání a úhrada (závislá činnost, ne audit) za rok 20 Vzkaz od úředníka
1. 4. 21 DPPO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 20 Vzkaz od úředníka
1. 4. 21 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 20
8. 4. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 3/21
8. 4. 21 pojištění OSVČ zdravotní - přehled (nepodávám daňové přiznání) za rok 20 Vzkaz od úředníka
9. 4. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 2/21
15. 4. 21 silniční záloha 1.Q/21
20. 4. 21 DPH přiznání a splatnost k MOSS 1.Q/21
20. 4. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 3/21
20. 4. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 4/21
26. 4. 21 DPH přiznání 3/21, 1.Q/21 Vzkaz od úředníka
26. 4. 21 DPH souhrnné hlášení 3/21, 1.Q/21 Vzkaz od úředníka
26. 4. 21 DPH kontrolní hlášení 3/21, 1.Q/21 Vzkaz od úředníka
26. 4. 21 energetické přiznání a splatnost 3/21
26. 4. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 2/21
26. 4. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 3/21
26. 4. 21 hazardní hry přiznání a splatnost 1.Q/21
30. 4. 21 energetické oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost
30. 4. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/21
30. 4. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 4/21
30. 4. 21 pojištění OSVČ zdravotní - předložení plné moci (přiznání zpracovává daňový poradce) za rok 20
30. 4. 21 pojištění OSVČ sociální - předložení plné moci (přiznání zpracovává daňový poradce) za rok 20
3. 5. 21 pojištění OSVČ sociální - přehled (daňové přiznání do 1.4.) za rok 20 Vzkaz od úředníka
3. 5. 21 pojištění OSVČ zdravotní - přehled (daňové přiznání do 1.4.) za rok 20 Vzkaz od úředníka
3. 5. 21 DPFO přiznání a úhrada (bez daň. poradce elektronicky po 1.4.) za rok 20 Vzkaz od úředníka
3. 5. 21 DPFO přiznání a úhrada (závislá činnost, bez daň. poradce elektronicky po 1.4.) za rok 20 Vzkaz od úředníka
3. 5. 21 DPPO přiznání a úhrada (bez daň. poradce elektronicky po 1.4.) za rok 20 Vzkaz od úředníka
10. 5. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 4/21
10. 5. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 3/21
11. 5. 21 pojištění OSVČ sociální - platba nebo doplatek (daňové přiznání do 1.4.) za rok 20
20. 5. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 4/21
20. 5. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 5/21
25. 5. 21 DPH přiznání 4/21 Vzkaz od úředníka
25. 5. 21 DPH souhrnné hlášení 4/21 Vzkaz od úředníka
25. 5. 21 DPH kontrolní hlášení 4/21 Vzkaz od úředníka
25. 5. 21 energetické přiznání a splatnost 4/21
25. 5. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 4/21
25. 5. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 3/21
31. 5. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 5/21
31. 5. 21 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč)
31. 5. 21 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - bez zemědělců)
31. 5. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/21
1. 6. 21 pojištění OSVČ sociální - přehled (daňové přiznání do 3.5.) za rok 20 Vzkaz od úředníka
3. 6. 21 pojištění OSVČ zdravotní - přehled (daňové přiznání do 3.5.) za rok 20 Vzkaz od úředníka
8. 6. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 5/21
9. 6. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 4/21
9. 6. 21 pojištění OSVČ sociální - platba nebo doplatek (daňové přiznání do 3.5.) za rok 20
11. 6. 21 pojištění OSVČ zdravotní - platba nebo doplatek (daňové přiznání do 3.5.) za rok 20
15. 6. 21 DPFO záloha čtvrtletní, pololetní
15. 6. 21 DPPO záloha čtvrtletní, pololetní
21. 6. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 5/21
21. 6. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 6/21
24. 6. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 4/21
25. 6. 21 DPH přiznání 5/21 Vzkaz od úředníka
25. 6. 21 DPH souhrnné hlášení 5/21 Vzkaz od úředníka
25. 6. 21 DPH kontrolní hlášení 5/21 Vzkaz od úředníka
25. 6. 21 energetické přiznání a splatnost 5/21
25. 6. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 5/21
30. 6. 21 FATCA oznámení dle § 13k z.č. 164/2113 Sb. za rok 20
30. 6. 21 CRS (GATCA) oznámení dle § 13k z.č. 164/2113 Sb. za rok 20
30. 6. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 5/21
30. 6. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 6/21
1. 7. 21 DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 20 Vzkaz od úředníka
1. 7. 21 DPFO odložené přiznání a úhrada pouze ze závislé činnosti za rok 20 Vzkaz od úředníka
1. 7. 21 DPPO odložené přiznání a úhrada za rok 20 Vzkaz od úředníka
8. 7. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 6/21
12. 7. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 5/21
15. 7. 21 silniční záloha 2.Q/21
20. 7. 21 DPH přiznání a splatnost k MOSS 2.Q/21
20. 7. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 6/21
20. 7. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 7/21
26. 7. 21 DPH přiznání 6/21, 2.Q/21 Vzkaz od úředníka
26. 7. 21 DPH souhrnné hlášení 6/21, 2.Q/21 Vzkaz od úředníka
26. 7. 21 DPH kontrolní hlášení 6/21, 2.Q/21 Vzkaz od úředníka
26. 7. 21 energetické přiznání a splatnost 6/21
26. 7. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 6/21
26. 7. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 5/21
26. 7. 21 hazardní hry přiznání a splatnost 2.Q/21
30. 7. 21 energetické oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost
2. 8. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 6/21
2. 8. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 7/21
2. 8. 21 pojištění OSVČ sociální - přehled (zpracovává daňový poradce) za rok 20 Vzkaz od úředníka
2. 8. 21 pojištění OSVČ zdravotní - přehled (zpracovává daňový poradce) za rok 20 Vzkaz od úředníka
9. 8. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 7/21
9. 8. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 6/21
10. 8. 21 pojištění OSVČ sociální - platba nebo doplatek (zpracovává daňový poradce) za rok 20
10. 8. 21 pojištění OSVČ zdravotní - platba nebo doplatek (zpracovává daňový poradce) za rok 20
20. 8. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 7/21
20. 8. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 8/21
24. 8. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 6/21
25. 8. 21 DPH přiznání 7/21 Vzkaz od úředníka
25. 8. 21 DPH souhrnné hlášení 7/21 Vzkaz od úředníka
25. 8. 21 DPH kontrolní hlášení 7/21 Vzkaz od úředníka
25. 8. 21 energetické přiznání a splatnost 7/21
25. 8. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 7/21
31. 8. 21 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - zemědělci)
31. 8. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/21
31. 8. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 8/21
8. 9. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 8/21
9. 9. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 7/21
15. 9. 21 DPFO záloha čtvrtletní
15. 9. 21 DPPO záloha čtvrtletní
20. 9. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 9/21
20. 9. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 8/21
24. 9. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 7/21
25. 9. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 8/21
27. 9. 21 DPH přiznání 8/21 Vzkaz od úředníka
27. 9. 21 DPH souhrnné hlášení 8/21 Vzkaz od úředníka
27. 9. 21 DPH kontrolní hlášení 8/21 Vzkaz od úředníka
27. 9. 21 energetické přiznání a splatnost 8/21
30. 9. 21 DPH žádost o vrácení DPH z EU za rok 20
30. 9. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/20
30. 9. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 9/21
8. 10. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 9/21
11. 10. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 8/21
15. 10. 21 silniční záloha 3.Q/21
20. 10. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 10/21
20. 10. 21 DPH přiznání a splatnost k MOSS 3.Q/21
20. 10. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 9/21
22. 10. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 11/21
25. 10. 21 DPH přiznání 9/21, 3.Q/21 Vzkaz od úředníka
25. 10. 21 DPH souhrnné hlášení 9/21, 3.Q/21 Vzkaz od úředníka
25. 10. 21 DPH kontrolní hlášení 9/21, 3.Q/21 Vzkaz od úředníka
25. 10. 21 energetické přiznání a splatnost 9/21
25. 10. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 9/21
25. 10. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 8/21
25. 10. 21 hazardní hry přiznání a splatnost 3.Q/21
31. 10. 21 DPH Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty na rok 20 Vzkaz od úředníka
31. 10. 21 DPH Oznámení o změně registračních údajů na rok 20 Vzkaz od úředníka
31. 10. 21 DPH Žádost o zrušení registrace na rok 20 Vzkaz od úředníka
1. 11. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 10/21
1. 11. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/21
1. 11. 21 energetické oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost
8. 11. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 10/20
9. 11. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 9/20
22. 11. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 10/20
24. 11. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 9/20
25. 11. 21 DPH přiznání 10/20 Vzkaz od úředníka
25. 11. 21 DPH souhrnné hlášení 10/20 Vzkaz od úředníka
25. 11. 21 DPH kontrolní hlášení 10/20 Vzkaz od úředníka
25. 11. 21 energetické přiznání a splatnost 10/20
25. 11. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 10/20
30. 11. 21 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč - všichni)
30. 11. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/21
30. 11. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 11/20
8. 12. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 11/21
10. 12. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 10/21
15. 12. 21 silniční záloha 10/21, 11/21
15. 12. 21 DPFO záloha čtvrtletní, pololetní
15. 12. 21 DPPO záloha čtvrtletní, pololetní
20. 12. 21 z příjmů splatnost paušální zálohy 12/21
20. 12. 21 z příjmů záloha na daň (závislá činnost) 11/21
27. 12. 21 DPH přiznání 11/21 Vzkaz od úředníka
27. 12. 21 DPH souhrnné hlášení 11/21 Vzkaz od úředníka
27. 12. 21 DPH kontrolní hlášení 11/21 Vzkaz od úředníka
27. 12. 21 energetické přiznání a splatnost 11/21
27. 12. 21 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 11/21
27. 12. 21 spotřební splatnost (daň z lihu) 10/21
31. 12. 21 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/21
31. 12. 21 pojištění OSVČ sociální - záloha 12/21