Kalendář podání

Datum Druh daně Popis Období
8. 3. 21 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 2/21
12. 3. 21 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 1/21
15. 3. 21 DPFO záloha čtvrtletní
15. 3. 21 DPPO záloha čtvrtletní