COVID-19

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ

Chcete mít jistotu, že Vaši žádost o kompenzační bonus finanční správa převzala? Použijte tento formulář s podáním datovkou, od odeslání do schránky máte doručenku!

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ – podání zástupcem

Zastupujete svého klienta při podání žádosti o kompenzační bonus? Použijte tento formulář pro podání datovkou. Naleznete v něm i vzor jeho Čestného prohlášení, ke stažení.

Žádost o zaslání kopie smlouvy o založení bankovního účtu

Potřebujete od banky kopii smlouvy o svém bankovním účtu, abyste si mohli zažádat o finanční kompenzace v rámci vládních programů (např. Antivirus)? Využijte k tomu formulář žádosti a odešlete ho ještě dnes do své banky.